Sertifikatai ir atestatai

Siekdama išlikti šiuolaikiškoje, dinamiškoje verslo aplinkoje, įmonė ne tik stengiasi gerai ir kokybiškai atlikti savo darbus, bet kartu nuolat  kelia savo darbuotojų kvalifikaciją.
Įmonės patirtį puikiai iliustruoja įgyti atitikties sertifikatai ir atestatai:


Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E-0032, suteikiantis teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimu.

  
elektros atestatas
  
statybos sertifikatas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestatas Nr. 2077, suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo ir statybos darbus objektuose iki 1000V įtampos.

Tarptautinė kompanija Peek Traffic, šiuo sertifikatu pažymi, kad UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas" turi išmokytą personalą ir gali diegti, eksploatuoti bei programuoti EC-1 ir EC-2 šviesoforų valdiklius.

  
peek sertifikatas