Įstatai

Įmonės įstatai 2019 m. siųstis


Finansinės ir veiklos ataskaitos

Įmonės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
Įmonės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
Įmonės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
2016 m. metinis pranešimas siųstis
2017 m. metinis pranešimas siųstis
2018 m. metinis pranešimas siųstis
Sutrumpinta 2018 m. veiklos ataskaita siųstis