Apie Mus

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS"

Įkurta 1986 m., užsiima Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklų, kelio ženklų ir šviesoforų eksploatacija


VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikloje galima išskirti tris pagrindines veiklos kryptis:

◊ Gatvių apšvietimo tinklų valdymas ir koordinavimas:

  • Gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas;
  • Gatvių apšvietimo tinklų ir valdymo sistemų įrengimas, modernizavimas ir priežiūra.

◊ Techninių eismo reguliavimo priemonių sistemos valdymas ir koordinavimas:

  • Šviesoforų postų ir valdymo sistemų eksploatavimas, įrengimas, modernizavimas ir priežiūra;
  • Kelio ženklų įrengimas ir techninis aptarnavimas.

◊ Neono gamyba.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba panaudoti vidinius resursus – žmogiškuosius bei technologiją. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ – Šiaulių miesto gatvių apšvietimą bei eismo valdymo sistemas eksploatuojanti bendrovė. Nuo jos sėkmingos veiklos priklauso viso Šiaulių miesto gyventojų gyvensenos komfortas bei eismo saugumas. Bendrovės veiklos strategija pagrįsta nuolatiniu paslaugų kokybės gerinimu, elektros energijos taupymu ir aplinkos taršos mažinimu. Per pastaruosius metus keičiantis apšvietimo technologijoms, elektros energijos suvartojimas pastebimai sumažėjo, o apšvietos kokybė atskirose miesto vietose pagerėjo. Tačiau šiuo metu visame pasaulyje pastebima tam tikra apšvietimo ir eismo valdymo technologijų revoliucija, iššaukta iškastinio kuro mažinimo būtinybe, aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimu, valdymo optimizavimu, todėl:

a) strategijos tikslas -­ esant ribotam finansavimui, išlaikyti esamą apšvietimo ir eismo saugumo lygį Šiaulių mieste, pagal galimybes diegti efektyviausias energijos taupymo, aplinkos gerinimo ir centrinio valdymo priemones,

b) strategijos uždavinys -­ didinti apšvietimo ir eismo valdymo tinklo eksploatacijos efektyvumą ir kokybę, mažinti energijos sąnaudas, aplinkos taršą bei gerinti eismo saugumą.