Viešųjų pirkimų taisyklės

Mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis 2017 m. patvirtintomis taisyklėmis siųstis