Viešųjų pirkimų taisyklės

Visi pirkimai atliekami vadovaujantis 2016 m. patvirtintomis taisyklėmis ⇒ siųstis