Veikla : Viešieji pirkimai

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" įstatai siųstis
Įmonės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys siųstis
Mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis 2017 m. patvirtintomis taisyklėmis siųstis