Istorija

Iki 1986 metų pradžios Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklus eksploatavo Kelių eksploatacijos valdyba, kurioje buvo Gatvių apšvietimo kapitalinio remonto ir Eksploatacijos barai. Plečiantis gatvių tinklui, didėjant šviestuvų skaičiui, esama gamybinė bazė nebetenkino nei kelininkų, nei gatvių apšvietėjų poreikių. Komunalinio ūkio ministerijos įsakymu Nr. 715 1986-01-01 buvo įkurta Šiaulių valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmonė (GAETĮ). Direktoriumi paskirtas buvęs Kelių eksploatacijos valdybos viršininko pavaduotojas Edmundas Juozas Laugalis (vadovavo įmonei 31 m.), o vyriausiuoju inžinieriumi – Juozas Bronušas.
 
2017 m. gegužės 23 d. Edmundui Juozui Laugaliui atsisakius direktoriaus pareigų, 2017 m. gegužės 24 d. įmonės direktoriumi paskiriamas Tomas Petreikis.
 
Iš Kelių eksploatacijos valdybos buvo perimtos šios funkcijos:
  1. miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija;
  2. miesto elektrinių bei elektroninių laikrodžių eksploatacija;
  3. švieslentės eksploatacija;
  4. miesto iliuminacija.
 
1987 m. baigiama gamybinės bazės statyba, naujame pastate įkuriamas neoninio dekoratyvinio apšvietimo dirbinių gamybos baras. Tais pačiais metais įmonei perduodami eksploatuoti miesto fontanai. Prasidėjo sparti gatvių apšvietimo elektros tinklų plėtra. Jau 1988 m. įrengta 12,2 km naujų apšvietimo linijų, sumontuoti 609 nauji šviestuvai.
 
1989-01-01 įmonė, pirmoji iš Lietuvos komunalinio ūkio įmonių, pasirašo nuomos rangos sutartį su Komunalinio ūkio valdyba ir tampa savarankiška ūkiskaitine įmone. Dirbantiesiems atsiranda galimybė mokėti pagal jų atliktą darbą, kyla darbo našumas. 1988–1989 metais rekonstruotas Budinčiosios tarnybos centrinis gatvių apšvietimo valdymo pultas.
 
1990 m. Sovietų Sąjungai paskelbus ekonominę blokadą, įmonei tampa sudėtinga įsigyti reikiamų medžiagų, vykdyti neatidėliotinus gatvių apšvietimo remonto ir eksploatacijos darbus. Tačiau net ir tais sunkiais metais buvo įrengta 7,9 km naujų apšvietimo linijų.
 
1991-01-01 Komunalinio ūkio valdyba nutraukia nuomos sutartį, o įmonė registruojama kaip Valstybinė gatvių apšvietimo elektros tinklų įmon. 1991-04-04 įmonei suteikiamas specialios paskirties statusas ir naujas pavadinimas – Valstybinė gatvių apšvietimo įmonė. Šiaulių miesto valdybos potvarkiu nuo 1994 m. vasario 1 d. įmonei perduotos eksploatuoti miesto eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai ir šviesoforai).
 
1995-03-13 vėl keičiamas įmonės statusas. Ji tampa UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, kurios savininkė ir 100 % akcijų turėtoja yra Šiaulių miesto savivaldybė.  
 
1996–2001 metais rekonstruoti šviesoforai ir jų valdymo įranga šešiolikoje sankryžų. Iš jų didžiausio masto darbai buvo Tilžės – Gardino – Statybininkų ir Tilžės – Gegužių gatvių sankryžose.
 
2002–2006 metais atnaujinti šviesoforai dar devyniose sankryžose: Vilniaus – S. Daukanto, Tilžės – Vaidoto, Birutės – J. Basanavičiaus, Pramonės – Išradėjų, Žemaitės – Dubijos, Tilžės – Stoties, Tilžės – P. Cvirkos, Vilniaus – Žemaitės, Aušros al. – Varpo, naujai įrengti Gumbinės – Dubijos gatvių sankryžoje.
 
Nuo 2004 metų, atnaujinant ir naujai montuojant šviesoforus, visur buvo įrengiamii tik labai patikimi, gerai matomi šviesos diodų šviesoforai, kurie yra žymiai ekonomiškesni, ryškesni ir tarnauja 10 kartų ilgiau nei šviesoforai su kaitrinėmis lempomis. Morališkai ir fiziškai susidėvėję šviesoforų valdymo įrenginiai mieste keičiami moderniais EC-1 tipo valdikliais.
 
1998–2002 metais buvo vykdoma kelio ženklų renovacija, įrengti nauji, atitinkantys ES kokybės normatyvus kelio ženklai. Renovacijos metu pakeista apie 3630 kelio ženklų, o iki 2006 metų pabaigos jų skaičius jau išaugo iki 5100 vnt. Dirbant kartu su Šiaulių elektros tinklų įmone (vėliau – su AB „VST“) buvo atnaujinti gatvių apšvietimo tinklai daugelyje mikrorajonų ir gatvių – oro linijos pertvarkytos į oro kabelines arba požemines kabelines linijas, užtikrinančias didesnį patikimumą ir saugumą. Daugelyje naujų ir rekonstruojamų gatvių įrengti visai nauji apšvietimo tinklai. Didžiausi objektai iki 2005 metų buvo Dubijos gatvė iki aerouosto, Karaliaučiaus gatvė iki miesto ribos, 2005 metais – Tilžės gatvė tarp Ragainės ir Pramonės gatvių, Pramonės gatvė tarp Metalistų ir Išradėjų gatvių, 2006 metais – Vilniaus gatvė nuo Radviliškio gatvės iki miesto ribos (46 šviestuvai, 1,05 km kabelių) ir Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaras tarp Tilžės ir Dvaro gatvių (116 šviestuvų, 2 km kabelių). Pradėti Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro atkarpos tarp Dvaro ir A. Mickevičiaus gatvių apšvietimo įrengimo darbai (bus įrengti 48 šviestuvai, paklota 0,65 km kabelių).
            
2003 m. gruodžio mėnesį, laimėjus konkursą, pradėti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbai: šviestuvų su gyvsidabrio lempomis keitimas į šviestuvus su aukšto slėgio natrio garų lempomis. Rekonstrukcijos metu pakeisti gelžbetonio atramų šviestuvų tvirtinimo kronšteinai į cinkuotus, paaukštintos skveruose ir kiemuose žibintų atramos iki 6 m aukščio, pakeisti visų šviestuvų prijungimo laidai, naujoms ir modernizuojamoms apšvietimo linijoms įrengti cinkuoti šviestuvų stovai. Sumontuoti nauji šviestuvai su aukšto slėgio natrio garų lempomis yra žymiai ekonomiškesni, geresni jų šviesos techniniai parametrai, vartoja mažesnę galią, palyginti su buvusiais gyvsidabrio šviestuvais. Dėka šios rekonstrukcijos bendra įrengtoji galia sumažėjo vidutiniškai 1200 kW, tai leido žymiai sumažinti elektros energijos sąnaudas miestui apšviesti. Visi rekonstrukcijos darbai baigti 2006 metų birželio mėnesį. Iš viso darbų atlikta už 3399,8 tūkst. Lt, pakeisti 10593 šviestuvai. Bendrovė turi Aplinkos ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti elektros įrenginių iki 1000 V montavimo darbus ypatingos svarbos objektu ir kelio ženklus), įrengia ir prižiūri elektrinius bei elektroninius laikrodžius, turi neono vamzdelių gamybos barą, atlieka užsakymus reklamos įmonėms. Bendrovė turi stiprią šių darbų techninę bazę – gana gerų automobilių, automobilinių keltuvų žmonėms kelti, naujų kelių statybos mašinų žemės kasimo, krovimo darbams, betranšėjo kabelių klojimo po kelių danga, grunto tankinimo, požeminių inžinerinių tinklų paieškos, asfaltbetonio pjaustymo įrangą, lazerinį atstumų matuoklį ir kitą reikalingą įrangą.
 
 
 
Bendrovė apsirūpinusi modernia kompiuterine technika ir programine įranga, įrengtas serveris ir vidaus kompiuterių tinklas. Gamybos ir technikos skyriaus specialistai tvarko Geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenis apie miesto gatvių apšvietimo tinklus ir eismo reguliavimo priemones. Šioje sistemoje fiksuojamos tikslios šviestuvų, kelio ženklų, šviesoforų, apšvietimo linijų trasų koordinatės ir kiti techniniai duomenys. Bendrovė turi pakankamai aukštos kvalifikacijos specialistų, galinčių projektuoti, organizuoti ir vykdyti darbus bet kokiuose savo veiklos srities objektuose.